Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1622 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-39367490 Đi động: 0913003939 Email: lsngocmanh@gmaii.com Địa chỉ: 19 phố Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-ngoc-manh-2340596

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ KHÁNH HƯNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp