Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5980/LS ngày 30/03/2011 Điện thoại: 024-22006737 Đi động: 0945655099 Email: hung@kiblaf.vn Địa chỉ: Số nhà 50, phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: http://www.kiblaf.vn

Nơi công tác

KIBLAF

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp