Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 775/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0251-3888538 Đi động: 098-3223765 Email: luatsudoann@gmail.com Địa chỉ: 6/44, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 8, Phường Hố Nai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai Website: http://lawsoft.thuvienphapluat.com/default.aspx?CT=RGLSB&ID=41347&Rand=1392505193

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

Đại diện theo ủy quyền đòi nợ ; nhận ủy quyền đòi nợ ; các thủ tục có liên quan yếu tố nước ngoài

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐOÀN N SỐ 1

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Công ty
  • Văn Phòng Luật Sư Đoàn N số 1
  • Thời gian làm việc
    Từ 10/2007 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Trưởng Văn Phòng