Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 310/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0275-3822608 Đi động: 0918240084 Email: invalid7409797@gmail.com Địa chỉ: 197/3 - Nguyễn Huệ - Tổ 6 - Khu phố 3, Phường 4, Thành phố Bến Tre, Bến Tre Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-nghe-an-2304955

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN NGHỆ AN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp