Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3218/LS ngày 22/04/2014 Điện thoại: 028-0909480202 Đi động: 0909 480 202 Email: luatsuquang04@yahoo.com Địa chỉ: 25A (tầng trệt) Hoà Hưng, Phường 12, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-nang-quang-51989

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp