Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3497/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-22148168 Đi động: 0902920468 Email: luat@saigonvnlaw.vn Địa chỉ: 72/1 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: http://www.saigonvnlaw.vn/

Lĩnh vực hoạt động:

Lĩnh vực Luật khác

Di trú (Hoa kỳ)

Nơi công tác

Công ty Luật Hợp danh Sài Gòn Việt Nam

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp