Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6487/LS ngày 10/09/2011 Điện thoại: 028-8477020 Đi động: 090-3839872 Email: mtamlaw@vnn.vn Địa chỉ: 134/26 ĐÀO DUY ANH, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-nguyen-minh-tam-45334

Lĩnh vực hoạt động:

Hình sự

Kinh tế

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp