Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 118/LS ngày 13/08/2015 Điện thoại: 0296-988202409 Đi động: 0988202409 Email: invalid19928@gmail.com Địa chỉ: Số 60/10B Đông Thạnh B, Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, An Giang Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-minh-le-2301382

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Minh Phúc

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp