Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 10620/LS ngày 04/03/2016 Điện thoại: 024-35656858 Đi động: 0942650088 Email: tuong.nguyen@sealaw.vn Địa chỉ: 76 Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội Website: http://www.luatsudongnama.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Luật sư Nguyễn Mạnh Tường - Hội viên hội luật gia Việt Nam, Uỷ Viên Hội đồng nghiệp vụ, 15 năm kinh nghiệm tư vấn luật và thực hiện dịch vụ pháp lý.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp