Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 071-986275542 Đi động: 0986275542 Email: invalid919797@gmail.com Địa chỉ: Số 5A đường 30/4 Phường Xuân Khánh, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-le-huy-linh-2230705

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp