Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5273 Điện thoại: 028-1229 Đi động: Email: lanphuong.nguyen@bakermckenzie.com Địa chỉ: 12th Floor, Saigon Tower 29 Le Duan Blvd, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://www.bakermckenzie.com/

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Baker & McKenzie

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp