Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3265/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38756450 Đi động: 091-8655903 Email: dtk2107@yahoo.com Địa chỉ: 57 Nguyễn Du Quận 1 và 36/5 Kinh Duong Vuong, Phường 13, Quận 6, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/nguyen-kim-sang-175553

Nơi công tác

Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Kim Sang

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp