Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7251/LS ngày 21/08/2012 Điện thoại: 0225-3878668 Đi động: 0912959924 Email: tuvannguyen@ymail.com.vn Địa chỉ: Tổ 1, ngõ Hòa Bình, phường Trần Thành Ngọ, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Hải Phòng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-kien-hinh-1171683

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp