Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3277/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-39231141 Đi động: 0903931345 Email: khanhson461@yahoo.com Địa chỉ: 25 Nguyễn Duy Dương, Phường 08, Quận 5, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-khanh-son-2358412

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ KHÁNH SƠN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp