Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7981/LS ngày 04/06/2013 Điện thoại: 024-628604 Đi động: 0983429498 Email: linhnk.lawyer@gmail.com Địa chỉ: 169 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-khanh-linh-2236785

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp