Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2615 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 028-38369875 Đi động: 0913964000 Email: vpls.nguyenkhac@gmail.com Địa chỉ: 265/17 Pham Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-khac-quynh-hoa-2348588

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN KHẮC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp