Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1259 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-38362891 Đi động: 0912178763 Email: luatmyduc2007@yahoo.com.vn Địa chỉ: 119 nhà C1-TT NGhĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-khac-bao-2339478

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Mỹ Đức

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp