Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-35525035 Đi động: 0974044633 Email: nguyenhuyenlyls@gmail.com Địa chỉ: Phòng 2002, Licogi 13 Tower, 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Website: http://havip.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Lĩnh vực Luật khác

Sở hữu trí tuệ

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Viện Đại Học Mở Hà Nội
  • Quản Trị Kinh Doanh - 2011
  • Khoa Luật - Viện Đại học Mở Hà Nội
  • Luật Kinh Tế - 2010