Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 81/LS ngày 12/04/2013 Điện thoại: 0225-912118442 Đi động: 0912118442 Email: thanhan_vpls@yahoo.com.vn Địa chỉ: Số 16 Lê Đại Hành - Phường Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-huy-thanh-2238317

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp