Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3951/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0263-3821924 Đi động: 0913.953.266 Email: huytai_nguyen0412@yahoo.com Địa chỉ: 79 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-nguyen-huy-tai-76936

Nơi công tác

Văn Phòng Luật sư Nguyễn Huy Tài

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp