Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5816/LS ngày 20/01/2011 Điện thoại: 0262-0905792405 Đi động: 0905792405 Email: invalid974@gmail.com Địa chỉ: 420 Hùng Vương, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, Đăk Lăk Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-huy-hiep-264493

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp