Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 9220/LS ngày 16/09/2014 Điện thoại: 071-909685511 Đi động: 0909685511 Email: invalid415@gmail.com Địa chỉ: 11 đường Nguyễn Cư Trinh, P. An Nghiệp, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-huutien-2231619

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp