Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3468/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-62616020 Đi động: 0903 356 818 Email: nguyenhuuthong1974@yahoo.com.vn Địa chỉ: 87 Cao Văn Lầu, Phường 1, Phường 01, Quận 6, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-huu-thong-129593

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp