Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2628/LS ngày 04/11/2013 Điện thoại: 028-8453939 Đi động: 090-8453939 Email: anphanalawfirm@gmail.com Địa chỉ: 210/1A Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/luat-su-nguyen-huu-the-trach-45432

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự

tranh tụng các vụ án hình sự, hành chính, sở hữu trí tuệ, chia tài sản khi ly hôn...

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Tiến sĩ
  • Luật Hình sự -
  • đại học luật thành phố Hồ Chí Minh