Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5448/LS ngày 29/10/2010 Điện thoại: 024-936193122 Đi động: 0936193122 Email: invalid41978@gmail.com Địa chỉ: Tầng 21 tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-huu-thao-2235544

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp