Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 10498/LS ngày 01/02/2016 Điện thoại: 028- Đi động: 0908267626 Email: sanglaw2002@gmail.com Địa chỉ: Số 12 Hoàng Tăng Bí, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-huu-sang-2299336

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp