Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 9058/LS ngày 24/07/2014 Điện thoại: 028-38243026 Đi động: Email: nhmnhut@russinvecchi.com.vn Địa chỉ: Vietcombank Tower 5 Me Linh Square, 14/F, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://www.russinvecchi.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Russin & Vecchi

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Ông Nhựt có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh quốc tế và giao dịch đa quốc gia. Công việc của ông tập trung chủ yếu vào việc mua bán & sáp nhập, góp vốn tư nhân, tài chính quốc tế và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nói chung. Ông Nhựt đã tham gia vào nhiều giao dịch phức tạp và có quy mô lớn, trong đó ông đã thay mặt các khách hàng đa quốc gia để cung cấp các giải pháp, cấu trúc và thực hiện giao dịch. Ông có kinh nghiệm đặc biệt trong việc cấu trúc các dự án mua bán & sáp nhập phức tạp đòi hỏi cấu trúc mua cổ phần sáng tạo, có xem xét đến những hạn chế và nhập nhằng của pháp luật hiện hành. Ông đã hành nghề luật tại Việt Nam hơn 15 năm.

Trình độ học vấn và Kinh nghiệm

Ông Nhựt có bằng Cử nhân Thương Mại, chuyên ngành Tài chính (1997) và bằng Cử nhân Luật (2000) của trường Đại học New South Wales, Australia.

Hội viên và các hoạt động khác

Thành viên, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp