Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 644 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 0236-3897214 Đi động: 0905114160 Email: luatsuluan@yahoo.com.vn Địa chỉ: 270 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-huu-luan-2338073

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Nguyễn Hữu Luân

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp