Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5020/LS ngày 16/08/2010 Điện thoại: 028-913161196 Đi động: 0913161196 Email: huulocnguyen_15@yahoo.com.vn Địa chỉ: 513/40 (tầng trệt) Điện Biên Phủ, Phường 03, Phường 03, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-huu-loc-2272191

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÀI LỘC VÀ CỘNG SỰ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp