Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4104/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0238-3568877 Đi động: 0912385214 Email: liemluatsutt@yahoo.com Địa chỉ: Số nhà LK 24, Đ.Lênin, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-huu-liem-2335763

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TUỔI TRẺ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp