Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1961 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-37344451 Đi động: 0903202095 Email: lsnguyenlam@gmail.com Địa chỉ: 37 Hùng Vương, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-huu-lam-2341938

Nơi công tác

Văn Phòng Luật Sư Tràng An

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp