Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 670 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 0236- Đi động: 0905111517 Email: lai.luatsu@gmail.com Địa chỉ: 276 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng Website: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008494399315

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ MINH CHÁNH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp