Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8655/Ls ngày 9/1/2014 Điện thoại: 071-918531556 Đi động: 0918531556 Email: invalid1949@gmail.com Địa chỉ: 15 Phan Đình Phùng, P. Tân An, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-huu-hung-phong-2231562

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp