Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2734/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-62787927 Đi động: 0913712704 Email: invalid5264@gmail.com Địa chỉ: 699/30/11 (Tầng 1) Lê Đức Thọ, Phường 16, Bắc Giang Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-huu-hung-2244665

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp