Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2634/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38243026 Đi động: Email: nhhoai@russinvecchi.com.vn Địa chỉ: Vietcombank Tower, Tầng 14 5 Công Trường Mê Linh, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://www.russinvecchi.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Russin & Vecchi

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Ông Hoài là một Luật sư Thành viên. Ông đã hành nghề luật từ năm 1996 và gia nhập Russin & Vecchi vào năm 2005. Trước khi tham gia Russin & Vecchi, ông làm việc cho một công ty kiểm toán quốc tế trong ba năm, và sau đó làm nhân viên pháp chế và thư ký công ty trong vòng sáu năm cho một công ty thuốc lá nước ngoài. Lĩnh vực hoạt động của ông tập trung chủ yếu vào mua bán & sáp nhập, thuế, cấp vốn dự án và đầu tư nước ngoài.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp