Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4224/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: - Đi động: 0914046727 Email: phucluatlaw@gmail.com Địa chỉ: 176 Nguyễn Huệ, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-huong-que-2468129

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHÚC LUẬT

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp