Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5435 Điện thoại: 0292-0913176899 Đi động: 0913 176 899 Email: invalid244@gmail.com Địa chỉ: 223 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Xuân Khánh, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-hung-diep-2230978

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng luật sư NGUYỄN HÙNG ĐIỆP

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp