Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 216/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-902868117 Đi động: 0909 868 117 Email: contact@lawsolutions.com.vn Địa chỉ: 90B Trần Quốc Toản, Phường 08, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-hong-tan-2302734

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Lĩnh vực Luật khác

Đầu tư, Thương mại, Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng

Nơi công tác

Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

– Luật sư Nguyễn Hồng Tản hiện đang là Luật sư thành viên của Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt.

– Luật sư Nguyễn Hồng Tản có hơn 12 năm kinh nghiệm tư vấn doanh nghiệp. Trước khi sáng lập Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt, Luật sư Nguyễn Hồng Tản có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với tư cách là luật sư nội bộ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và là luật sư riêng cho Liên doanh Vietso Petro.

– Luật sư Nguyễn Hồng Tản là chuyên gia tư vấn mảng hợp đồng của Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt, trực tiếp tham gia thương lượng, soản thảo các loại hợp đồng mẫu và các thoả thuận khác phát sinh từ quá trình hoạt động của khách hàng; rà soát tình trạng pháp lý của các loại Hợp đồng, thoả thuận và giải quyết các vấn đề phát sinh từ quá trình thực hiện hợp đồng với các đối tác và với các cơ quan có thẩm quyền.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp