Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7810 Điện thoại: 028- Đi động: 0937499289 Email: vplshieu@gmail.com Địa chỉ: L7-16 Richmond City, 206 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Website: luatsuhieu.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Hiếu và Cộng sự

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Đại học Mở Thành phồ Hồ Chí Minh
  • Cử nhân Tiếng Anh - 2006
  • Trường Đại học Luật TP.HCM
  • Luật Thương mại - 1999