Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6149 ngày 20/6/2011 Điện thoại: 024-39340296 Đi động: Email: vpls.hoangtrung@gmail.com Địa chỉ: Số 381 đường Trường Chinh, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-hoang-trung-2343673

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HOÀNG TRUNG VÀ ANH EM

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp