Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1081 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-22143944 Đi động: 0979795659 Email: luatsuvietnam@yahoo.com.vn Địa chỉ: 150 phố Quan Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-hoang-tien-2339075

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỨC THỊNH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp