Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 9349/LS ngày 05/12/2014 Điện thoại: 028-38980828 Đi động: 0913941528 Email: hoangtiennguyen817@yahoo.com.vn Địa chỉ: 72/47 Đường D1, P25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/nguyen-hoang-tien-1671425

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

Dân sự; kinh doanh thương mại; lao động; hành chính và tư vấn pháp luật

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Viện Nghiên Cứu Nhà Nước Và Pháp Luật
  • LUẬT DÂN SỰ Luật Kinh Tế -