Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4507/LS ngày 03/02/2015 Điện thoại: 028-38803831 Đi động: 090-3939298 Email: lawyernguyenlinh@yahoo.com Địa chỉ: Phòng A7.7 Sacomreal 584 Building, 785/1 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-nguyen-hoang-linh-9266

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

- Tư vấn quản lý và phát triển nguồn nhânlực cho doanh nghiệp.

Nơi công tác

VPLS THỦY ANH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp