Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3121/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-35202629 Đi động: 0903332090 Email: HOANGKIMOANH.NGUYEN@BAKERMCKENZIE.COM Địa chỉ: 12th Floor, Saigon Tower 29 Le Duan Blvd, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://www.bakermckenzie.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Baker McKenzie

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp