Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2357/LS ngày 18/11/2014 Điện thoại: 028-38208680 Đi động: 0908 173 555 Email: luatsudakao@gmail.com Địa chỉ: 48 Nguyễn Huy Tự, P. Đa Kao, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://luatsudakao.vn/

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

dân sự, Con nuôi, Du học, Bảo lãnh – định cư, xin Thẻ XANH đi các nước

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Đa Kao

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp