Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1023 Điện thoại: 024-39275858 Đi động: 0987010187 Email: son.nguyen@asialaw.com.vn Địa chỉ: P.101, số 127 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: http://asialaw.com.vn/

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH CHÂU Á

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Cử nhân Luật học - Đại học Luật Hà Nội

Thạc sỹ Luật học - Đại học Luật Hà Nội

Học vấn & Nghề nghiệp