Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 9225/LS ngày 05/05/2017 Điện thoại: 0234-3830389 Đi động: 0935712044 Email: hoainamlaw@yahoo.com.vn Địa chỉ: 70 Phan Chu Trinh, Phường Trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/nguyen-hoai-nam-952577

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp