Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1758 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-3934853 Đi động: 0913918554 Email: linh@vilaf.conn.vn Địa chỉ: P603, tầng 6 HCO Buillding 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website: http://www.vilaf.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF-Hồng Đức)

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp