Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2244/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-8536601 Đi động: 090-8385420 Email: ls.ndc12@yahoo.com Địa chỉ: Số 184/1/32B Nguyễn Xí, Phường 26, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-nguyen-duy-can-45327

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp