Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4758 ngày 16/8/2010 Điện thoại: 024-38250123 Đi động: 0913558956 Email: xuannd@ageles.vn Địa chỉ: Số 10 ngõ Hội Vũ, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-duc-xuan-2342817

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BẮC HÀ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp